Kedi̇lerde Lenfoma

Kedi̇lerde Lenfoma

 

Lenfoma kedinin bağışıklık sisteminin lenfositleri etkileyen sistemik bir kanseridir. Lenfositler kedinizin vücudunda kan ve lenfatik damarlarda dolaşır. Bu durum viral enfeksiyon kedi lösemisi ile ilişkilidir. (FeLV)

Kedilerde lenfositler vücudunun her yerinde bulunur, bu da lenfomanın bir çok farklı organda gelişebileceği anlamına gelir. Kedi lösemi virüsü (FeLV) uzun süredir kedilerde lenfomanın bir nedeni olduğu bilinmektedir. Enfekte kedilerde lenfoma riski çokça artar. 1985 yılında aşının bulunmasından önce, lenfomalı kedilerin ( çoğunlukla genç hayvanlar ) yaklaşık %70 i FeLV pozitifti.

Kedilerde lenfoma tanımlanan en malign ( kötü huylu ) tümörlerden biridir ve sindirimsel lenfoma hastalığın en yaygın şeklidir.

Sindirimsel lenfoma tipik olarak ince bağırsak, mide,mezenkterik lenf düğümleri ve karaciğerde lezyonlara neden olur. Kedilerde lenfoma lenfositi ( küçük hücreli düşük dereceli ) veya lenfoblastik ( büyük hücreli , yüksek dereceli ) lenfoma olduğu rapor edilmiştir. Küçük hücreli lenfomada, yavaş gelişen bir süreçle kronik kilo kaybı vardır. Bağırsaklar kalınlaşabilir ve mezenteriyal lenf yumrusu elle hissedilebilir. Kedilerde gözlemlenen tek klinik bulgu kronik kilo kaybı ve uyuşukluk olabilir. Kusma ishal gibi akut semptomlar ile başlayabilir.Büyük hücreli lenfomada sindirim sistemindeki lezyonlarla birlikte dalak, periferik lenf düğümleri, torasik lenf düğümleri ve kemik iliğindede gelişebilmektedir.

 

Takip edilen hastamızın karın palpasyonun da şişlik farkedildi ve ultrasonografik olarak görüntülendi. 

 

Lenfoma Röntgeni

 

Tedavide COP, CHOP protokolü ya da kombinasyonları uygulanmaktadır. Kemoterapi sürecinde gastrointestinal lenfoma ile benzer yan etkiler nedeniyle , kusma iştah azalması, kilo kaybı benzer etkilerdir bu ayrımı anlamak için ilaç seçimini ona göre ayarlamak gerekmektedir. 

Küçük hücreli lenfomada prednisolon ile klorambusilin etkinliği doğrulanmıştır. Bu protokoller genellikle iyi tolere edilir. Bildirilen toksiteler arasında hafif ile orta derecede gastrointestinal belirtiler ve miyelosupresyon yer alır ancak tedavinin faydaları özellikle kronik böbrek yetmezliği ve diyabet eşlik etmiyorsa risk daha düşüktür. 

PROTOKOL YANIT ORANI YANIT ORANI SONUCU REFERANS

Prednisolon 10 mg PO 24h 1 kez 

Klorambusil 15 mg/m2 PO her 3 haftada bir 4 gün süreyle 

%69 CR 

CR Süresi 16 gün 

Hayatta kalma 17

8

Prednisolon 5-10 mg 12-24 saatte 1 

Klorambusil 2 mg PO 48-72 Saatte bir

%56 CR 

%39 PR

CR süresi 29.4

PR süresi 14

Hayatta kalma 23

5

Prednisolon 3 mg/kg PO 24 saatte bir CR’ye kadar, ardından 1-2 mg/kg 24 saate bir 

Klorambusil 15mg/m2 pO 24 Saatte bir 

3 haftada bir 4 gün

%76 CR

CR 18.9 

Hayatta kalma 14.9

6
Prednisolon 1 hafta boyunca değiştirildi ardından 1 mg/kg PO 48 saatte bir dozuna azaltıldı. Klorambusil 20 mg /m2 pO Her biri 2 hafta %96 Klinik iyileşme

Klinik remisyon süresi 25.8

Hayatta kalma bildirilmedi.

 

7

 

KURTARMA TERAPİLERİ

Büyük Hücreli Lenfoma

 

Büyük hücreli lenfomalı kediler için kurtarma kemoterapisi seçenekleriyle ilgili çok az çalışma yayınlanmıştır ve etkinliği zayıftır. 

Lomustin(CCNU) gastrointestinal olmayan büyük hücreli lenfomalı kediler için umut verici bir seçenek gibi görünürken, büyük hücreli lenfomalı kediler için kurtarma ortamında doksorubisine yanıt oranı %0 ‘dır.

 

Bağırsak lenfomalı 11 kedide karın boşluğuna uygulanan radyasyon tedavisini kurtarma tedavisi olduğu rapor edilmiştir. Çoğu kedide radyasyon tedavisi 4 Gy’lik 2 fraksiyon halinde uygulanmıştır. Kedilerden biri kısa bir süre sonra lenfomanın yaygın hepatik infiltrasyonu nedeniyle öldüğü raporlanmış ve bir kedide birkaç gün süre iştah azalması yaşandı, aksi taktirde tedavi iyi tolere edildi. Tedaviden sonra hayatta kalma süresi 10 kedide yanıt verdi ve hayatta kalma süresi 214 gün oldu. Sonuçları lenfoma tipine göre karşılaştırmak için çok az kedi vardı ve büyük hücreli lenfomalı kediler bağırsak lenfoması olan kedilerde radyasyon tedavisini daha rutin dahil etmenin ne kadar faydalı olabileceğine dair daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

 

Küçük Hücreli Lenfoma

Her ne kadar küçük hücreli lenfoma kedilerin çoğu tedaviye iyi yanıt verse de hepsi yanıt vermiyor. Ek olarak bazı kediler sonunda nüks edebilir ve klorambusile karşı dirençli olabilir. Küçük hücreli lenfomalı kedilerde kurtarma kemoterapisi için birincil seçenek diğer ajanlarlardır, siklofosfamid ve lomustin kullanılır, küçük hücreli lenfomanın prednisolon ve klorambusil ile tedavisini anlatan iki makale vardır.

 

Vucut Kondisyon skoru Ve Vucut Ağırlığı

 

Kedi lenfomasında düşük vücut ağırlığının prognostik etkisi, vücut ağırlığı daha düşük olan kedilerin hayatta kalma sürelerinin daha kısa olmasıyla iyi bir şekilde belgelenmiştir. Vücut kondisyon skorunun (BCS) yanı sıra kilonun etkisini inceleyen prospektif bir çalışma kanserli kedilerde hayatta kalma üzerine yapılan araştırmalarda, BCS\'si 5\'in altında olan kedilerin, tüm kedilerde ve özellikle lenfomalı kedilerde önemli ölçüde daha kısa hayatta kalma süresine sahip olduğu bulunmuştur

Küçük Hücreli Lenfoma

Her ne kadar küçük hücreli lenfoma kedilerin çoğu tedaviye iyi yanıt verse de hepsi yanıt vermiyor. Ek olarak bazı kediler sonunda nüks edebilir ve klorambusile karşı dirençli olabilir. Küçük hücreli lenfomalı kedilerde kurtarma kemoterapisi için birincil seçenek diğer ajanlarlardır, siklofosfamid ve lomustin kullanılır, küçük hücreli lenfomanın prednisolon ve klorambusil ile tedavisini anlatan iki makale vardır.

 

Vucut Kondisyon skoru Ve Vucut Ağırlığı

 

Kedi lenfomasında düşük vücut ağırlığının prognostik etkisi, vücut ağırlığı daha düşük olan kedilerin hayatta kalma sürelerinin daha kısa olmasıyla iyi bir şekilde belgelenmiştir. Vücut kondisyon skorunun (BCS) yanı sıra kilonun etkisini inceleyen prospektif bir çalışma kanserli kedilerde hayatta kalma üzerine yapılan araştırmalarda, BCS\'si 5\'in altında olan kedilerin, tüm kedilerde ve özellikle lenfomalı kedilerde önemli ölçüde daha kısa hayatta kalma süresine sahip olduğu bulunmuştur

 

 

 

Vucut Kondisyon skorunu gösteren Tablo

 

Daha hafif ve vücut kondisyon skoru daha zayıf olan kedilerin hastalıklarının daha ilerlemiş olması ve kanser tedavisine daha az duyarlı ve toleranslı olması muhtemeldir. O halde sorulması gereken bir sonraki soru, zaman içindeki ağırlık değişikliklerinin yanıt için bir yedek belirteç olarak kullanılabileceğidir. Tedaviye yanıt vermeyen veya tedaviye tolerans göstermeyen kedilerin kilo vermeye devam etmesi muhtemeldir; tedaviye iyi yanıt veren ve tedaviye iyi tolerans gösteren hastalar ise kilo alabilir. Yakın zamanda yapılan bir çalışmada, lenfomalı kedilerin hayatta kalma süresi üzerindeki zaman içindeki ağırlık değişikliklerinin etkisi değerlendirildi.21 Büyük ve küçük hücreli lenfomalı kediler dahil edildi ve başlangıçta ve tedaviye başladıktan 1, 2, 3 ve 6 ay sonra ağırlık ölçümleri kaydedildi. tıbbi kayıtlardan. İlginç bir şekilde, bu çalışma başlangıç ağırlığının hayatta kalma öngörüsü olmadığını buldu.

 

Spesifik olarak 1 aylık zaman noktasında başlangıç noktasına kıyasla vücut ağırlığının %5’inden fazlasını kaybeden, sabit veya artan ağırlığa sahip kedilere kıyasla hayatta kalma süresi önemli ölçüde daha kısa bulunmuştur. 

Kedi kondisyon çizelgesi

 

Lenfomadan şüphelendiğimiz hastanın ilk mezenterial lenf nodu cerrahisi sonrası metastaz nedeniyle tarama BT raporu

VETERİNER HEKİM

FATİH ARSLAN

PET İV VETERİNER KLİNİĞİ