Kedilerde Hcm - Hipertrofik Kardiyomiyopati

Kedilerde Hcm - Hipertrofik Kardiyomiyopati

HCM,papillar kaslar ve ventriküler duvarların konsentrik hipertrofisiyle karekterize bir miyokard hastalığıdır.

HCM kedilerde en yaygın teşhis edilen kardiyak hastalıktır. Hcm etiyolojisi bilinmemekle birlikte yoğunluklu olarak Main Coon persianlar scottish fold, british shorthair gibi ırklarda görülmesi genetik etkinin kanıtı olarak değerlendirilebilir.HCM kedilerde görülme sıklığı en az %15 olduğu tahmin edilmektedir. Etkilenen kedilerde klinik hastalık şekillenmeden önce göreceli olarak uzun bir gizli dönemi oluşur. 

Genellikle sol kalp etkilenir ve ani ölümler görülebilir ya da daha sık olarak diastolik disfonksiyon ile ilişkili olarak akut sol kalp yetmezlikleri şekillenebilir. Nadiren plöral efüzyon şekillenir. Sistolik fonksiyon genellikle yeterlidir. 

KLİNİK BULGULAR: 

HCM li kediler;

 • Asemptomatik
 • Kalp yetmezliği
 • Tromboembolik hastalık belirtileri yüzünden veteriner hekime başvurabilir.

Ani ölüm çok sık rastlanır. 

Şiddetli kalınlaşmayı takiben genellikle kalp yetmezliği şekillenir. 

Bazen kediler sadece taşipne gibi kolay farkedilmeyen belirtiler gösterirler. Ancak hasta sahibi iyi bir gözlemciyse bu durumu fark edebilir. Bu kedilerde solunum hızı genellikle dinlenme durumunda artar strese girmeleri halinde dispneik olabilirleri.

Şiddetli HCM olan kediler genellikle kliniklere pulmoner ödem ya da plöral effüzyondan ileri gelen taşipne veya dispne ile gelirler.

Orta hafif derece de bir kalınlaşma klinik bulguya neden olmaz  ve kediler yaşamlarını sürdürürler. Ancak yaşlandıkça LV (Sol ventrikül) duvarı giderek kalınlaşır ve komplikasyonlar ortaya çıkabilir. 

Klinik muayenede;

 • Pulmoner çıtırtı
 • Tipik olarak sol apekste güçlenen üfürüm
 • Gallop ritim ya da aritmi
 • Oral mukoza soluk, nabız normal yada zayıf
 • Apeks vurumu hiperdinamiktir.

TANI VE AYIRICI TANI 

HCM nin tanısı güç değildir ancak klinik şüphenin doğrulanması için bazı özel testlerin uygulanması gerekir. Örneğin ekokardiyografik muayene yapılmadan dilate ve restriktif kardiyomiyopatilerin HCM den ayrımı güçtür. Bu ayırım özellikle DCM açısından önemlidir. Çünkü tamamen farklı bir teropatik ve prognostik yaklaşım gerektirir. 

ELİMİNE EDİLMESİ GEREKEN HASTALIKLAR

 • Hipertroidi
 • Sistemik Hipertansiyon
 • Aortik stenoz

Torasik radyografik bulgular sol atrium ve ventrikülde belirgin olan kardiyomegali, pulmoner konjesyon ve ödemdir. VD görüntüde kalpte konsentrik ventiküler hipertrofi ve genişlemiş sol atrium görülebilir. 

EKOKARDİYOGRAFİ 

Ağır HCM hastalarında kas hipertrofisi farkedilen biçimde LV duvarının kalınlaşması ( 7-10mm) genellikle sol atrium genişlemesi vardır.Hipertofi LV duvarının bütün bölümlerini etkileyecek şekilde şiddetli olabilir veya daha bölgeseldir. 

HCM tanısı birkaç farklı iki boyutlu ekokardiyografik görünümün incelenmesi ile ve iki boyutlu resimler üzerinde, diyastolde en kalın bölge yada bölgelerde duvar kalınlığı ölçülerek yapılmalıdır. 

Ekokardiyografik muayenede büyümüş sol atrium artan LV Bu durumda sol atriumda tromboz aranmalıdır. 

TEDAVİ: 

HCM tedavisi  DCM faklıdır.

Pulmoner ödemin önlenmesi ve azaltılması

Miyokardiyal oksijenizasyon

Sinüs taşikardi ve diğer aritmilerin giderilmesi 

Yüksek sol ventriküler son diyastolik basıncının (LVEDP) azaltılmasını amaçlar. 

 • Pozitif inotropikler kontraendikedir, çünkü LVEDP  arttırıp çıkış tıkanıklığını agreve eder.
 • Pulmoner ödemin eliminasyonu için seçilecek olan diüreik özellikle acil durumlarda furasemiddir. LVEDP yi azaltarak sol atrial ve pulmoner venöz basıncın diürez ve venodilatasyon yoluyla azalmasına neden olur.
 • Beta adrenerjik blokörler kullanılabilir.
 • Kalsiyum kanal blokörleri

PROGNOZ 

Prognoz , genellikle klinik sunuma , yükselen intrakardiyak basınçların ekokardiyografik gösterimine ve tedaviye verilen cevaba dayanır. 

Az-Orta seviye hipertrofili ve LA büyümesiz semptomatik kedilerde uzun vadeli bir yaşam ve iyi bir prognoz söz konusudur. 

Ortalama hayatta kalma süreli 4-6  yıldır. Çeğer kalınlaşması olan ve LA büyümesi bulunan asemptomatik kediler, kalp yetmezliği açısından daha yüksek risk altında olabilir. Bu kediler için tromboembolik hastalık gelişme riski de bulunmaktadır. 

Genel olarak kalp yetmezliği bulunan kedilerde prognoz zayıftır.

HCM li kedilerin sahipleri, her zaman ani ölüm olasılığı konusunda uyarılmalıdır. 

Kliniğimiz kardiyolojik hastalar ve onların takibi konusunda alanında uzman DR. Hekimlerle çalışmaktadır. 

Bahçeşehir ve Esenkent bölgesi için kalp rahatsızlıkları yüksek insidansla seyretmektedir ve kliniğimiz 7/24  acil hasta bakımı ve tedavileri takip edildiği için hastanızın olası kardiyojenik şok, akciğer ödemi gibi acil durumlarda yatılı ve sürekli olarak hizmet vermektedir.