Kedilerde Şilotoraks Chylothorax

Kedilerde Şilotoraks Chylothorax

KEDİLERDE ŞİLOTORAKS (CHYLOTHORAX )

 

Şilotoraks, göğüs boşluğunda şilus birikmesidir. Şilus bağırsak ve lenf damarlarından trigliseridden zengin sıvıyı taşıyıp , kranykraniyal toraksta venöz sistem içine boşaltan ductus thoracicus' tan gelir. Bu sıvı aynı zamanda lenfositler, protein ve yağda çözünen vitaminler de içerir. Göğüs travması sonucu ductus thoracicus hasarı geçici şilothoraxa neden olabilir. Fakat çoğu vaka bununla ilişkili değildir. Travmatik olamayan şilotoraks olası nedenleri arasında 

  • Generalize lenfangiyektazi
  • Yangı ve lenf akışının obstrüksiyonu 
  • Akış neoplazi gibi fiziksel nedenlerle veya venöz basınçların artması sonucunda tıkanabilir.

Şilotoraks doğmasal , travmatik veya nontravmatik olarak sınıflandırılabilir.

  • Mediastinal Lenfoma
  • Kardiyomyopati
  • Dirofilariyazis ( kalp kurtları )
  • Akciğer Lob Torsiyonu
  • Hernia diaframatika 

Çoğu vakada altta yatan bir neden belirlenemez, bu durumda idiopatik şilotoraks tanısı konur.

Fibrozis oluşturan plöritis ve perikarditis şilotoraksla ilişkilendirilebilir. Özellikle kedilerde thorocentez uygulamasından sonra bile , akciğer normal genişlemesine engel olan fibrozis oluşturan plöritis şekillendirebilir. Perikardiyumun yangısı ve kalınlaşması daha fazla şilöz effüzyon oluşmasına katkıda bulunabilir.

KLİNİK ÖZELLİKLER

Herhangi bir yaşta kedi ve köpekte meydana gelebilir. En başta ki klinik bulgu solunum güçlüğüdür. Bunun nedeni plöral effüzyondur. Solunum güçlüğü sinsi olarak aylarca ilerleyebilir.

Letarji, Anoreksi, Kilo kaybı

Egzersiz intoleransı görülebilir.

Bazen öksürük tek başvuru belirtisidir. 

Kedilerde Solunum güçlüğü sinsi olarak aylarca ilerleyebilir.

Gudu , 3 yaşında , dişi kısır kedi , Kliniğimize öksürük ve solunum güçlüğü şikayeti ile geldi , daha öncede benzer şikayetlerle muayene olduğu belirtildi. 

Alınan Grafide ,Akciğerde Effüzyon görüntüsü. 

Kliniğimize öksürük ve solunum güçlüğü şikayeti

Alınan hemogram, Biyokimya analizlerinde, Hafif şiddetli  Karaciğer enziminde artış, Kardiyak markerler normal referansta ölçüldü . Altta yatan nedenin kardiyak nedenlerden dolayı olması elimine eder. 

Tanı : 

Şilotoraks tanısında  torokal radyografi ve thorocentesis ile alınan örneklerde sitolojik ve biyokimyasal değerlendirmesi şilusun tanımlanmasıyla konulur.

Bu hastanın Thorocentes işleminin videosuna ulaşmak için linke tıklayabilirsiniz :


kedilerde thoracocentesis uygulaması videosu :

Tanımızı thoraz sıvısının değerlendirilmesi sonucu ve siyolojik incelemeler sonucunda netleştirdik. 

thoraz sıvısının değerlendirilmesi sonucu ve siyolojik incelemeler

Alınan örneklerde , bahsedilen gibi toraks sıvısında yüksek miktarda trigliserid tespit edildi. Aynı zamanda plöritisi elimine etmek için yapılan antibiyogram analizinde bakteri üremesi gözlenmedi .

Kedilerde plöritisi elimine etmek için yapılan antibiyogram analizinde bakteri üremesi

Abdominal Ultrasonografik incelemede, Karaciğer ve effüzyon sıvısı gözlenmekte. 

Ekokardiyografisinde de yoğun effüzyon görülmekteydi. 

Tedavi  :

Şilotoraks tedavisinde öncelikli olarak hastanın solunum güçlüğünü stabil hale getirmek için thorocentez uygulaması endikedir. 

Elektrolit dengesizleri bulunması durumunda bu durum düzeltilmelidir. 

Travmatik şilotoraks daha hızlı tedaviye cevap verirken, nontravmatik nedenlerden dolayı oluşan şilotoraks uzun süreli medikal tedavi yada cerrahi girişim gereklidir. 

Genel olarak bizimde yaptığımız gibi medikal bir tedavi denenebilir. 

Kedilerde medikal bir tedavi

3 Haftalık süreçte Akciğer effüzyon azlığı ,azaldığı dikkat çekmekte, bu medikal tedaviye bir cevap verdiğinin kanıtıdır.  Medikal tedavi ağırlıklı olarak , aralıklı thorocentes ile düşük yağlı diyet kullanmaktır . ( Vakada Virbac W mama kullanıldı. ) 

Benzopiron ilaç olan Rutin verilmesiyle medikal sağaltım kolaylaştırılabilir.İnsanlarda lenfödemi azaltmak için Rutin kullanılır. 

Klinik belirtiler 1-3 ay içinde iyileşmez ise cerrahiye başvurulur. Ductus thoracicusun ligasyonu ve perikardiyoktemi de yapılır. Bu cerrahi çok zordur ve deneyimli bir cerrah tarafından yapılabilir.

Aynı zamanda operasyonda akciğer tüpleri yerleştirilerek bu sıvının bir süre direne olması sağlanır. 

Gudu için yapılan analizler sonrasında şilotoraks tanısını netleştirdik, 1 aydır olumlu sonuçlar almaktayız ve medikal olarak ilerlemekteyiz. Cerrahi yaklaşımın gerek zor olması , hayati risk taşıması nedeniyle önceliğimiz medikal yaklaşım oldu. Hastanın aralıklı alınan grafilerinde effüzyon sıvısı azaldı. 

Kliniğimiz Esenyurt Esenkent Bahçeşehir bölgesindedir. Akbatı'nın çok yakınındadır. Bu şekilde solunum güçlüğü ile seyreden hastalıklarda ( kalp yetmezlikleri, akciğer ödemleri, akciğer travmaları, zehirlenmeler ) sürekli bakım ve gözlem gerekmektedir. 

Kliniğimiz hastanıza en iyi tedavi , takip ve bakımı sunmak için 7/24 çalışmaktadır.