Seresto İlaçlı Tasma

Seresto İlaçlı Tasma

SERESTO İLAÇLI TASMA

Her bir torba imidakloprid ve flumetrin içeren suya dayanıklı, kokusuz tasma içerir.

 

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Seresto ilaçlı tasma ; imidakloprid, etken maddesi bileşiklerden kloronikotinil grubuna ait bir ektoparaziter. 

Kimyasal olarak

  • Larva aşamasındaki pirelere 
  • Erişkin pirelere
  • Bitlere karşı etkilidir.

İmidakloprid pirenin merkezi sinir sistemi post sinaptik bölgesindeki nikotinerjik asetilkolin resöptörleri için yüksek afiniteye sahiptir.Takip edilen kolinerjik geçişin engellenmesi böceklerde paraliz ve ölümle sonuçlanmaktadır.

 

Flumetrin, etkin maddesi sentetik piretroid gurubundan bir ektoparazittir. Flumetrin üstün bir akarisit etkinliğe sahiptir. Ek olarak kedilerde 

  • Amblyomma Americanum ve köpeklerde dermacentor varibialis adlı Avrupalı olmayan kene türüne de 8 ay koruma sağlamaktadır. Avusturalyalı bir kene olan I. Holocyclus’a kadarşı koruyucu etkinlik göstermiştir. Tatarcıklara karşı ( phlebotomus perniciosus ) etkinlik çalışma verileri tasmanın ilk takılmasını takiben 7-8 ay boyunca %65 89 oranında değişken bir tatarcık kovucu ( beslenme önleyici ) etkinlik sergilemiştir. Leismaniosis enfeksiyon riskinde %88.3 - %100 arasında değişmektedir. 

Tasmalar önceden enfestasyona maruz kalan köpeklerde sarcoptes enfestasyonunu iyileştirebilmiş ve üç ay sonra tamamen tedavi sağlanmıştır. Elanco polimer matris sistemi, her iki etken maddenin de tasmadan düşük konstantrasyonda sürekli bir şekilde hayvana salınmasını sağlanmaktadır.Etken madde tüm vücuda yayılmaktadır. 

 

SERESTO İLAÇLI TASMA NEREDE KULLANILIR

 

  • Kedilerde pire ( ctenocephalides felis ) enfestasyonunun önlenmesinde ve tedavisinde 
  • Bu tasma takıldıktan sonra 10 hafta süreyle pire larvalarının gelişmesini engeller.
  • Bu veteriner tıbbi ürünün 8 aylık etki süresi boyunca Ixodes ricinus ve Rhipicephalus sanguineus türü kenelere karşı kalıcı akarisit (öldürücü) ve Ixodes ricinus türü kenelere karşı kovucu (beslenme önleyici) etkisi vardır. Bu veteriner tıbbi ürün larvalara, nimflere ve yetişkin kenelere karşı etkilidir
  • Tatarcıklarla bulaşan Leishmania infantum ile enfekte olma riskinin 8 ay kadar süreyle azaltılmasında etkilidir

 

SERESTO İLAÇLI TASMANIN KULLANIM ŞEKLİ NEDİR?

NASIL KULLANILIR?

 

  • Kediler ve 8 kg’ın altındaki küçük köpeklerin boynuna 38 cm uzunlukta bir tasma takılmaktadır. Yalnızca harici kullanım içindir. Kullanmadan hemen önce tasmayı koruyucu torbadan çıkarınız. Tasmayı açın ve tasmanın içinde herhangi bir plastik bağlayıcı kalıntısı olmadığından emin olunuz. Çok sıkmadan tasmayı hayvanın boynuna göre ayarlayınız (kural olarak, tasma ile boyun arasına 2 parmak yerleştirilebilmelidir). Halkanın içinden tasmanın fazla olan kısmını çekin ve 2 cm’yi aşan uzunluktaki fazlalığı kesiniz.
  • Tasma, 8 aylık koruma periyodu boyunca sürekli takılmalı ve uygulama periyodundan sonra çıkarılmalıdır. Özellikle yavru kediler/köpekler hızlı bir şekilde büyüdüğünde periyodik olarak tasmanın sıkılığını kontrol edin ve gerekirse sıkılığını ayarlayın. Bu tasma bir emniyet bandı mekanizmasıyla tasarlanmıştır. Pek muhtemel olmasa da kedinin sıkışıp kalması durumunda, kedinin kendi gücü çabucak serbest kalmasına izin verecek kadar tasmayı genişletmeye yeterlidir.

 

 

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR 

Genellikle enfestasyondan sonra kanla beslenemeden 24 ila 48 saat içinde keneler ölerek konağın üzerinden düşecektir. Tedavi sonrası tek tük kenelerin yapışması engellenememektedir. Bu nedenle, koşulların olumsuz olması durumunda keneler aracılığıyla enfeksiyöz hastalıkların bulaşması tamamen engellenememektedir.

Bu veteriner tıbbi ürün suya dayanıklıdır. Hayvan ıslansa bile etkisini korur. Ancak hayvanın uzun sürelerle ve yoğun bir şekilde ıslanmasından ve derinlemesine sabunlanmasından kaçınılmalıdır, çünkü bu durum ilacın etki süresini kısaltabilir. Araştırmalar göstermiştir ki, ayda bir kez şampuanlanan veya suya sokulan hayvanlarda etken madde tüyler arasında yeniden dağıldığından kenelere karşı 8 aylık etki süresi önemli ölçüde kısalmamakta, buna karşılık 5. aydan başlamak üzere pirelere karşı etki yavaş yavaş azalmaktadır. Gebe hayvanlarda kullanım: Hamile ve emzirmekte olan hayvanlarda kullanılması tavsiye edilmez.

 

SERESTO İLAÇLI TASMANIN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

 Nadiren, tasma takıldıktan sonraki ilk birkaç günde tasma takılmasına alışık olmayan hayvanlarda uygulama bölgesinde kaşınma gibi hafif davranış bozuklukları gözlemlenebilir. Tasmanın çok sıkı olmadığından emin olunuz. Kaşıntı, eritem ve tüy dökülmesi gibi hafif uygulama bölgesi reaksiyonları köpeklerde seyrek ve kedilerde yaygın olmayarak meydana gelebilir ve genellikle tasmanın çıkarılmasına gerek kalmadan 1 ila 2 hafta içinde iyileşir. Tek vakalarda, semptomlar ortadan kayboluncaya kadar tasmanın geçici olarak çıkarılması önerilebilir. Köpeklerde çok seyrek ve kedilerde seyrek olarak, dermatit, inflamasyon, egzema veya lezyonlar gibi uygulama bölgesi reaksiyonları meydana gelebilmekle birlikte bu durumlarda tasmanın çıkarılması önerilmektedir. Ayrıca, kedilerde ve köpeklerde başlangıçta nadiren depresyon, yiyecek tüketiminde değişiklik, tükürük salgılama, kusma ve diyare gibi hafif ve geçici reaksiyonlar oluşabilir. Diğer topikal uygulamalarda da olduğu gibi, aşırı hassas hayvanlarda alerjik temas dermatiti meydana gelebilir. Herhangi bir ciddi etki ya da bu prospektüste belirtilmeyen yan etkiler fark ederseniz veteriner hekiminize danışın

 

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOTU 

Tasmanın yapısı nedeniyle doz aşımı olası değildir ve doz aşımı belirtileri beklenmemektedir. Erişkin kedi ve köpeklerde 8 aylık bir süre boyunca ve 10 haftalık yavru kediler ve 7 haftalıktan küçük köpeklerde 6 aylık bir süre boyunca 5 tasmanın kullanıldığı bir doz aşımı araştırılmıştır ve “İstenmeyen/Yan Etkiler”de açıklanan etkiler haricinde herhangi bir advers etki gözlemlenmemiştir. Pek muhtemel olmasa da hayvanın tasmayı yemesi durumunda, hafif gastrointestinal semptomlar (örn. ishal) meydana gelebilir

 

 

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

 

Kullanıma kadar tasmayı torbası ile dış ambalajında saklayınız. Ambalaj, boğulma tehlikesi taşıyan küçük parçalar (yansıtıcılar) içermektedir. Bütün veteriner tıbbi ürünlerde olduğu gibi, küçük çocukların tasma veya yansıtıcılar ile oynamasına veya bunları ağzına sokmasına izin vermeyiniz. Tasma taşıyan hayvanların sahipleriyle aynı yatakta yatmalarına izin verilmemelidir. Bu husus özellikle çocuklar için geçerlidir. Tasma bileşenlerine karşı bilinen bir duyarlılığı olan kişiler tasma ile temastan kaçınmalıdır. Tasma kalıntıları veya tasmadan kopan parçaları hemen alınız. Tasmayı taktıktan sonra ellerinizi soğuk suyla yıkayınız

 

Kliniğimiz paraziter uygulamalarına ek olarak seresto tasmayı mart-nisan aylarında takılmasını önerip kasım aralık aylarında çıkarmayı önermektedir. Tasma ve uygulanması hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilrsiniz.