Yaşın Klinik Etkileri Nelerdir ?

Yaşın Kli̇ni̇k Etki̇leri̇ Nelerdi̇r ? Hasta Yakinlari Nelere Di̇kkat Etmeli̇di̇r ?

Spesifik hastalık dışında tüm canlıların vücutları yıllar içinde değişen derecede şiddetli klinik değişiklikler yaşayacaktır.

 

   

 • Üriner sistemde böbrekler, filtrasyon (süzme) kapasitelerinin bir kısmını kaybederek boyut olarak küçülme eğilimindedir. Bu değişikliklere progresif tübüler atrofi eşlik eder. Hayvanlar genellikle idrara çıkma üzerindeki kontrolünü kaybeder ve inkontinans geliştirebilir. Bu nedenle aralıklı check up kontolleri böbrek yapısının ultrasonografik incelenmesi belirli periyotlarla takip edilmelidir.
 •  

 • Yaşlı hastalarda kardiyak fonksiyon, strese etkili bir şekilde yanıt vermek veya genel anestezi geçirmek için yeterli olmayabilir. Kalp fonksiyonunda ve oksijen dağılımında düşüş olmaktadır. Valvüler fibrozis yaygındır ve mitral kapak hastalığı ve diğer kalp kapak hastalığı türleri gibi sorunlarla sonuçlanma eğilimindedir. Kalp hastalıklarının görünme insidansı artmaktadır.
 •  

 • Karaciğer parankimi fibrozdan giderek daha fazla etkilenir ve ayrıca kademeli bir hepatosit kaybı ve biliyer sekresyonda bir azalma vardır (azalmış bağırsak enzim aktivitesi ve azaltılmış yağ emilimi ile). Genel olarak, karaciğer fonksiyonu yaşla birlikte azalır. Yaşlı hastalarda beslenme şekli dikkatli şekilde takip edilmelidir ve ani mama değişikliklerinden sakınılmalıdır.
 •  

 • Metabolizma yavaşlar ve temel enerji gereksinimleri yaklaşık %30 oranında düşer. Bu, fiziksel aktivitedeki azalmaya ek olarak, kolayca daha fazla vücut yağ birikimine yol açabilir. Bu durumda yaşla birlikte gıda miktarı düzenlenmelidir ve obezitenin önüne geçilmesi gerekmektedir.
 •  

 • Obezite, kardiyovasküler hastalık, diyabet, eklem bozuklukları, solunum yolu hastalığı ve kanser gibi birçok hastalıkla ilişkilidir. Ayrıca termoregülatör ve periferik vazomotor yanıtlarda azalma ile ilişkilidir. Obezite bir çok sistemi etkilemektedir , o nedenle kilo takibi düzenli olarak yapılmalıdır.
 •  

   

  Yaşın Kli̇ni̇k Etki̇leri̇ Nelerdi̇r ?

   

   

 • Azalmış ilaç metabolizmas, metabolizmadaki ilerleyici, genelleştirilmiş azalma, özellikle karaciğer veya böbrekler yoluyla elimine edilen ilaçların emilimini, dağılımını ve metabolizmasını da etkiler. Kolesterol, fosfolipid ve trigliserit seviyelerinin tümü artarken, glikojen ve albümin seviyeleri azalır. Yaşla birlikte yoğun ilaç kullanımından sakınılmalıdır, özellikle ilaçların eliminasyonu zorlaşacak ve metabolizması etkilenecektir. 
 •  

 • Yaşlanma ayrıca doğuştan gelen ve edinilmiş bağışıklık tepkilerinde, aşırı duyarlılık (savunma) reaksiyonlarında ve sitotoksik lenfosit yanıtlarında azalma ile ilişkilidir. Sonuç olarak, yaşlı hayvanlar hastalıklara, özellikle viral enfeksiyonlara karşı daha savunmasızdır ve bu nedenle aşılama önemli bir önleyici araçtır. Aşılama programlarında yıllık antikor ölçümlerini tavsiye etmekteyiz antikor cevabının yüksek olması durumunda aşılama yapılmaması tercihimizdir.
 •  

 • Solunum salgıları daha kalın ve daha viskoz hale gelir ve hava yolu epitel hücrelerinde siliyer motilitede azalma olur, bu da küçük bronşların ve bronşiyollerin tıkanmasına yol açar. Akciğerler elastikiyetini ve fonksiyonel kapasitesini kaybeder, bu da enfeksiyonlara, solunum yolu hastalıklarına ve bronşit gibi kronik bozukluklara duyarlılığı artırır. Yaşla birlikte solunum yolu hastalıklarının görünme oranı artmaktadır. Pet hayvanınızı sigara dumanı parfüm deodorant gibi maddelerden uzak tutmanız gerekmektedir bu özellikle gediatrik hastalar için önemlidir.
 •  

 • Sinir sistemi, işitme kaybına, görme keskinliğine, nöromüsküler etkinliğe ve proprioseptif ve eksteroseptif ipuçlarına yanıta yol açan nöron sayısındaki azalmadan etkilenir. Yaşlı hayvanlar ayrıca daha fazla uyuma, uyaranlara daha az yanıt verme ve yaşam boyu alışkanlıkları değiştirme eğilimindedir.
 •  

 • İskelet, artroz, osteoporoz ve ilerleyici disk dehidrasyonu ile ilişkili geri dönüşü olmayan değişikliklerden etkilenir.

 

Pet İV Veteriner Kliniği olarak bir çok gediatrik hastanın aylık – 6 aylık – yıllık  check up işlemlerini yapmaktayız, gediatrik hastaların yönetimi ve takibi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.